ระบบบริหาร จัดการออเดอร์

มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของคุณได้ง่าย

ครอบคลุมฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายคลังวัตถุดิบ, ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายส่งออก

ระบบบริหารข้อมูลในฝ่ายผลิต

มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและควบคุมข้อมูลในฝ่ายผลิต

นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการเก็บข้อมูลผลผลิต ทำให้ได้รับข้อมูลผลผลิตจากทุกแผนกแบบเรียลไทม์ ข้อมูลการเข้างานของพนักงาน และ การจัดการเรื่องการจ่ายค่าแรงพนักงานได้อีกด้วย

ทีมงานของไอการ์เม้นท์จะช่วยให้คุณ ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบ

สามารถใช้งานระบบได้กับงานจริงภายใน 14วัน และยังได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

• 99.9% อัพไทม์ของเซิร์ฟเวอร์ไม่มีสะดุด • การสำรองข้อมูลและบำรุงรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

• การอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ฟรี • การช่วยเหลือและอบรม ฟรี

เราให้บริการผู้ประกอบการทั่วทุกมุมโลก

ข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้ iGarment Cloud ERP

“ระบบของ iGarment ช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลา และขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล''

— คุณณิชชรีย์ อธิพงศ์ภัสสร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปริ๊นเซส บรา จำกัด

“หลังจากใช้งานระบบ iGarmentJOS ทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งข้อมูลคำสั่งซื้อก็เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น''

— Tim Lee

Senior Production Manager

Moiselle Group

“ระบบของ iGarment ช่วยให้ทุกฝ่าย ทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลา และขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล”

— คุณสุดา เตชะประจักษ์จิตต์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ข่าว

07-29
การบริหาร จัดการคลังสินค้า ถือเป็นภาพสะท้อนในเรื่องของการบริหาร จัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อคุณมองภาพการบริหาร จัดการในองค์กรแล้ว คุณเคยพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
07-29
วิธีการบริหาร จัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
การบริหาร จัดการคลังสินค้า ถือเป็นภาพสะท้อนในเรื่องของการบริหาร จัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อคุณมองภาพการบริหาร จัดการในองค์กรแล้ว คุณเคยพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
07-29
ปัจจัยหลักของความสำเร็จในการใช้ระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม คืออะไร?
ในขั้นตอนของการดำเนินการในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการ์เม้นท์นั้น มักจะมีปัจจัยหลาย ๆปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับโรงงานผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
07-07
ระบบซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานการ์เม้นท์ จะช่วยคุณในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างไร?
ระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มนั้น สามารถช่วยบริษัทในการบริหาร จัดการขั้ันตอนการทำงานในโรงงานได้มากมาย เช่น การคิดคำนวณต้นทุนการผลิตในแต่ละออเดอร์ นอกจากนี้ยังช่วยจัดการในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ซึ่งการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัตถุดิบนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในแต่ละออเดอร์ได้เท่าไหร่
06-29
ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต? ระบบซอฟต์แวร์บริหาร จัดการเสื้อผ้าจะสามารถช่วยกำจัดของเสีย 4 ประเภทในโรงงานการ์เม้นท์ได้
การควบคุมต้นทุนการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มนั้น สามารถจัดการได้ด้วยระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิต, การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุม และการจัดการต้นทุน เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหาร จัดการภายในโรงงานการ์เม้นท์
06-23
ระบบจัดการข้อมูลในฝ่ายผลิตจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และเวลาการทำงานได้อย่างไร?
ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้านั้น ถ้าหากกระบวนการทำงานไม่ราบรื่น จะส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตสินค้า และเกิดความสูญเสียต่าง ๆ ซึ่งนำองค์กรไปสู่ความล้มเหลว และขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นการบริหาร จัดการที่ดี และการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆในองค์กร
ทดลองใช้งานตอนนี้เลย
… อนุญาตให้ iGarment ติดต่อฉันได้ตามข้อมูลที่กรอกไว้ ...
… ฉันได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวแล้ว ...
ยืนยัน